Produkty

Ošetrenie pacientov v ambulancii APS pre dospelých

Ošetrenie pacientov v ambulancii APS pre dospelých
Ošetrenie v ambulancii APS dospelých na Dr. Daniela Fischera 7 v Kežmarku, základné fyzikálne vyšetrenia, podávanie injekcií pacientom v zahájenej injekčnej liečbe ( počas víkendov a sviatkov ), urgentné vyšetrenie hladiny krvého cukru u diabetikov, urgentné vyšetrenie ketolátok v krvi u...

Infúzna liečba pre dehydratovaných pacientov

Infúzna liečba pre dehydratovaných pacientov
Infúzna liečba priamo v ambulancii APS pre dospelých pod dohľadom zdravotnej sestry a všeobecného lekára. Indikované u dehydratovaných pacientov a v ďaľších odôvodnených prípadoch a diagnózach.

EKG vyšetrenie moderným 12-kanálovým EKG prístrojom s interpretáciou diagnostiky

EKG vyšetrenie moderným 12-kanálovým EKG prístrojom s interpretáciou diagnostiky
EKG vyšetrenie moderným 12-kanálovým EKG prístrojom, ktorý interpretuje výsledky vyšetrenia so zoznamom podozrivých diagnóz.

Automatický externý defibrilátor (AED)

Automatický externý defibrilátor (AED)
V prípade závažnej srdcovej arytmie používame moderný AED prístroj s vyhodnotením rytmu a hlasovou navigáciou pre použitie potrebného elektrického výboja, ktorý pri komorovej fibrilácii môže zachrániť ľudský život.
LSPP pre dospelých v Kežmarku