Pohotostná lekáreň vydáva lieky cez pracovné dni, víkendy, sviatky v čase 7:00 - 22:30 hod.

Pohotovostné lekárne rozpisuje do služieb odbor zdravotníctva samosprávneho kraja Prešov.
Rozpis pohotovostných lekární sa nachádza taktiež na vstupných dverách lekárne Ľubka vedľa
APS Kežmarok pre dospelých. Lekárenskú pohotovosť zabezpečujú: Lekáreň Ľubka Kežmarok
a Lekáreň Dr. Max v NC Kaufland Kežmarok.

 

 

LSPP pre dospelých v Kežmarku