Ako nájdete ambulanciu LSPP pre dospelých v Kežmarku ?

Ambulancia LSPP pre dospelých v Kežmarku sa nachádza od 1. augusta 2017 v objekte všeobecných/obvodných ambulancií  na Dr. Daniela Fischera 7 v Kežmarku, vedla pohotovostnej lekárne Ľubka. Pred mestskou poliklinikou s LSPP sa nachádza vyhradené parkovisko pre motorové vozidlá pacientov. Prevádzková doba pohotovosti počas pracovných dní je 16:00-07:00 hod. V soboty, nedele, štátne sviatky je pohotovosť v prevádzke nepretržite.

Telefónne číslo pohotovosti je 0944 017 444

 

Vedúci lekár LSPP pre dospelých: MUDr. Pavol Stec Tel : 0903 750 974.

Vedúca sestra LSPP pre dospelých: 

LSPP nájdete podľa tejto mapky Kežmarku, kde je znázornená ulica Dr. Daniela Fischera 7 v Kežmarku.

Novinky

Informácie pre návštevníkov LSPP pre dospelých v Kežmarku

01.08.2017 00:00
Činnosť LSPP pre dospelých Kežmarok zabezpečuje od 1.8.2017 nezisková organizácia povinneslúžiacich všeobecných lekárov pre dospelých. Organizátor LSPP n.o. zabezpečuje komplexné poskytovanie zdravotných služieb, vrátane EKG vyšetrenia a infúznej liečby. 
LSPP pre dospelých v Kežmarku