Ako nájdete APS pre dospelých v Kežmarku ?

Ambulancia APS pre dospelých v Kežmarku sa nachádza od 1. júla 2018 v objekte všeobecných/obvodných ambulancií  na Dr. Daniela Fischera 7 v Kežmarku, vedla pohotovostnej lekárne Ľubka. Pred mestskou poliklinikou s APS sa nachádza vyhradené parkovisko pre motorové vozidlá pacientov. Prevádzková doba pohotovosti počas pracovných dní je 16:00-22:00 hod. V soboty, nedele, štátne sviatky je pohotovosť v prevádzke 7:00-22:00 hod.

Telefónne číslo pohotovosti je +421 911 511 517

Vedúci lekár APS pre dospelých: MUDr. Michal Mesároš +421 907 104 002

Vedúca sestra APS pre dospelých: Mgr. Viera Mazurková viera.mazurkova@nemocnicakezmarok.sk

APS  nájdete podľa tejto mapky, kde je znázornená ulica Dr. Daniela Fischera 7.

 

Novinky

Informácie pre návštevníkov APS pre dospelých v Kežmarku

01.08.2017 00:00
Pohotovosť pre dospelých Kežmarok je od 1. júla 2018 v budove ambulancií všeobecných lekárov na ulici Dr. Daniela Fischera 7 v Kežmarku (vedľa lekárne Ľubka). Ordinačné hodiny počas pracovných dní 16:00-22:00. Cez soboty,nedele, štátne sviatky 7:00-22:00 hod. APS je prevádzkovaná ako pevná...
LSPP pre dospelých v Kežmarku