Náš tím povinných poskytovatelov / lekárov LSPP okresu Kežmarok:

Aktualizované k 1.8.2017. Celkom 20 povinných subjektov s rajonizáciou.

LSPP_povinni poskytovatelia okresu.pdf

 

 

LSPP pre dospelých v Kežmarku