Obhliadky mŕtveho tela vykonávajú určení lekári podľa rozpisu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Prešov https://www.udzs-sk.sk/pobocka-presov, koordináciu vykonáva 24 hodín denne operátor krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Prešov na telefónnych číslach 112 a 158.

 

LSPP pre dospelých v Kežmarku