Počas pracovných dní vykonávajú prehliadku mŕtveho tela slúžiaci lekári LSPP Kežmarok opäť od 1.1.2017 v čase 16:00 - 07:00 hod. Počas víkendov a sviatkov vykonávajú všeobecní lekári obhliadky mŕtvych nepretržite 24 hodín.

 

LSPP pre dospelých v Kežmarku