Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých v Kežmarku zabezpečuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v čase mimo ordinačných hodín všeobecných lekárov pre dospelých cez pracovné dni 16:00-07:00 hod. Počas víkendov a štátnych sviatkov nepretržite. Ošetrenie poskytujeme pri akútnych ochoreniach a náhlych zhoršeniach zdravotného stavu. Telefonicky kontaktujte LSPP dospelých na čísle: 0944 017 444 Prepojení budete taktiež v prípade potreby na všeobecného lekára LSPP v Kežmarku operátorkou krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Prešov z telefónnej linky tiesňového volania číslo 112 !

LSPP pre dospelých od 1.augusta 2017 v budove všeobecných ambulancií, Dr. Daniela Fischera 7.

Od 1. augusta 2017 všeobení lekári pre dospelých okresu Kežmarok plnia svoje zákonné povinnosti prostredníctvom novej kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako i novou úrovňou manažmentu LSPP a postatne lepšou úrovňou komunikácie medzi slúžiacimi lekármi, organizátorom i pacientmi. Vynaložíme všetko úsilie pre vaše zdravie a vašu spokojnosť so službami.

 

LSPP pre dospelých v Kežmarku