Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých v Kežmarku zabezpečuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v čase mimo ordinačných hodín všeobecných lekárov pre dospelých cez pracovné dni 16:00-07:00 hod. Počas víkendov a štátnych sviatkov v čase 7:00-22:00 hod. Ošetrenie poskytujeme pri akútnych ochoreniach a náhlych zhoršeniach zdravotného stavu. Telefonické informácie získate na APS pre  dospelých na čísle: +421 911 511 517. Prepojení budete taktiež v prípade potreby na všeobecného lekára APS v Kežmarku operátorkou krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Prešov z telefónnej linky tiesňového volania číslo 112 !

 

 

 

APS pre dospelých od 1. júla 2018 v budove všeobecných ambulancií, Dr. Daniela Fischera 7.

Od 1. júla 2018 všeobení lekári pre dospelých okresu Kežmarok plnia svoje zákonné povinnosti prostredníctvom novej kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako i novou úrovňou manažmentu APS a postatne lepšou úrovňou komunikácie medzi slúžiacimi lekármi, organizátorom i pacientmi. Vynaložíme všetko úsilie pre vaše zdravie a vašu spokojnosť so službami.

 

LSPP pre dospelých v Kežmarku