Infúzna liečba pre dehydratovaných pacientov

Infúzna liečba pre dehydratovaných pacientov

Infúzna liečba priamo v ambulancii APS pre dospelých pod dohľadom zdravotnej sestry a všeobecného lekára. Indikované u dehydratovaných pacientov a v ďaľších odôvodnených prípadoch a diagnózach.

LSPP pre dospelých v Kežmarku