Ošetrenie pacientov v ambulancii APS pre dospelých

Ošetrenie pacientov v ambulancii APS pre dospelých

Ošetrenie v ambulancii APS dospelých na Dr. Daniela Fischera 7 v Kežmarku, základné fyzikálne vyšetrenia, podávanie injekcií pacientom v zahájenej injekčnej liečbe ( počas víkendov a sviatkov ), urgentné vyšetrenie hladiny krvého cukru u diabetikov, urgentné vyšetrenie ketolátok v krvi u zvracajúcich pacientov a tehotných žien, predpis nevyhnutných liekov počas prevádzkových hodín LSPP. Súčasťou vybavenia ambulancie APS pre dospelých je synchronizovaný automatický defibrilátor, nevyhnutný k resuscitácii v prípade zástavy životných funkcií pacienta.

LSPP pre dospelých v Kežmarku