Ošetrenie pacientov v ambulancii LSPP pre dospelých

Ošetrenie pacientov v ambulancii LSPP pre dospelých

Ošetrenie v ambulancii LSPP na Dr. Daniela Fischera 7 v Kežmarku, základné fyzikálne vyšetrenia, podávanie injekcií pacientom v zahájenej injekčnej liečbe ( počas víkendov a sviatkov ), urgentné vyšetrenie hladiny krvého cukru u diabetikov, urgentné vyšetrenie ketolátok v krvi u zvracajúcich pacientov a tehotných žien, predpis nevyhnutných liekov počas prevádzkových hodín LSPP. Obhliadky mŕtvych tiel zosnulých v čase mimo ordinačných hodín ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých, obhliadka zahŕňa takisto vypísanie " Listu o prehliadke mŕtveho", potrebného pre pozostalú rodinu k vybavovaniu pohrebu. Súčasťou vybavenia ambulancie LSPP pre dospelých je synchronizovaný automatický defibrilátor, nevyhnutný k resuscitácii v prípade zástavy životných funkcií pacienta.

LSPP pre dospelých v Kežmarku