Automatický externý defibrilátor (AED)

Automatický externý defibrilátor (AED)

V prípade závažnej srdcovej arytmie používame moderný AED prístroj s vyhodnotením rytmu a hlasovou navigáciou pre použitie potrebného elektrického výboja, ktorý pri komorovej fibrilácii môže zachrániť ľudský život.

LSPP pre dospelých v Kežmarku