MUDr. Štefan Laurinc 9.

Ambulancia VLD, Zdravotné stredisko Veľká Lomnica, 059 52, T-Com: ( 052 ) 456 11 28

LSPP pre dospelých v Kežmarku