MUDr. Pavel Puobiš 15.

Ambulancia VLD, Poliklinika SNP 1, Spišská Stará Ves, 061 01, T-Mobile: 0902 480 010 Kapitovaní pacienti obvodu lekára sú k 1.7.2009 ošetrovaní mimo ordinačných hodín MUDr. Puobiša na LSPP pre dospelých a deti v Spišskej Starej Vsi, poliklinika na ul. SNP 1 !!!

LSPP pre dospelých v Kežmarku