MUDr. Pavel Andiľ 1.

Ambulancia VLD, ZS Štefánikova 42, Spišská Belá, 059 01, Orange: 0908 550 201

LSPP pre dospelých v Kežmarku